Wetenschappelijke onderzoeken

Afbeeling 1.

PAEXO Shoulder

1. ,,Principle Study on Objective and Subjective Effects of a Passive Exoskeleton” (Journal IEEE)

In dit onderzoek worden verschillende fysieke, fysiologische en psychologische parameters van 12 proefpersonen geanalyseerd. Er wordt gekeken naar het verschil tussen het wel en niet dragen van de PAEXO Shoulder tijdens bovenhandse werkzaamheden. Het betreft zowel objectieve als subjectieve resultaten.

Uit de objectieve resultaten is gebleken dat de spieractiviteit van de M. Deltoideus(afbeelding hiernaast) met 55% vermindert, het zuurstofverbruik met 33% en de hartslag met 19%. Dit betekent dat de PAEXO Shoulder op efficiënte wijze fysieke stress en vermoeidheid reduceert.

Uit de subjectieve resultaten is gebleken dat de PAEXO Shoulder geen belemmering geeft in de bewegingsvrijheid van de gebruiker. Tevens heeft het geen positief of negatief effect op de werkprestaties. Over het algemeen beoordelen de onderzoekers de PAEXO Shoulder als een veelbelovende oplossing om musculoskeletale aandoeningen  in de schouder te reduceren.

Principal Study PAEXO Shoulder

                                             2. Principle study on the effect of an industrial exoskeleton during overhead work (Journal Orthopädie Technik)

In dit onderzoek wordt de PAEXO Shoulder objectief geëvalueerd met behulp van metabole en elektromyografische parameters. Bovenhandse werkzaamheden worden gesimuleerd. De resultaten laten zien dat de metabole inspanning van de gebruiker en de belasting op de schouderregio aanzienlijk vermindert. Met name de M. Deltoideus en de M. Biceps Brachii  vertonen een significante vermindering van vermoeidheid tijdens het dragen van het exoskelet. Ook de M. Trapezius (afbeelding hiernaast) toont een vermindering van vermoeidheid, maar dit is aanzienlijk lager in vergelijking met de andere twee spieren.

Principal Study PAEXO Shoulder on overhead work
                                                        3. Assessing the efficiency of exoskeletons in physical strain reduction by biomechanical simulation with AnyBody Modeling System (Cambridge University Press)

Dit onderzoek heeft gebruikgemaakt van computersimulaties om de PAEXO Shoulder te evalueren. De geavanceerde biomechanische simulatiesoftware AnyBody-technologie berekent de impact van de biomechanische effecten op het bewegingsapparaat met en zonder exoskelet. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op drie biomechanische effecten: spieractiviteit, gewrichtsreactiekrachten in de schouder- en armregio en compressiekrachten in de lumbale wervelkolomregio.

De resultaten laten zien dat de spieractiviteit en de gewrichtskrachten significant worden verminderd bij het dragen van de PAEXO Shoulder. De spieractiviteit van de M. Deltoideus vermindert met 54%. De krachten op het glenohumerale gewricht (schoudergewricht) werd met 87% verminderd. 


PAEXO Back

1. White Paper – The Future of Injury Prevention in Logistics

Het effect van de PAEXO Back is onderzocht met behulp van de AnyBody simulatiesoftware. De gesimuleerde taak bestond uit het meerdere keren optillen van een doos met een gewicht van 10kg. Deze doos werd opgetild vanaf de grond naar de tafel en weer terug naar de grond. De simulatiesoftware berekende de krachten die op de lumbale wervelkolom werden uitgeoefend tijdens het wel en niet dragen van het exoskelet. De resultaten toonden aan dat bij het dragen van de PAEXO Back er een aanzienlijke verlichting van de rug is. De compressiedruk in de lumbale wervelkolom (L4/L5) werd verlaagd van 2900 N zonder exoskelet naar 2293 N met exoskelet.

Paexo Back download koppelingDownload koppeling voor de white paper PAEXO Back


Principal Study PAEXO BACK voor tilwerkzaamheden


PAEXO Soft Back 

1. Analyse van de rug met/zonder brace met behulp van de software van Xsens

Dit onderzoek heeft zich gericht op het verschil in bewegingsgraden van de rug met en zonder brace. De resultaten tonen aan dat de brace vooral helpt bij het aanhouden van een juiste til- en bukhouding tijdens verschillende handelingen. In de afbeelding hierboven is een opname te zien van een persoon die een stoel oppakt. Links zonder brace en rechts met brace. Hier is duidelijk te zien dat de persoon meer door zijn knieën zakt met brace dan zonder.  
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn